Telefon: 0 (555) 480 95 62 - Mail: info@hasantosun.com.tr
Kaliteyi Uzakta Aramayın...

6331 Sayılı Kanun.

6331kanun6331 Sayılı İş Kanunu Hakkında;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, kapsamının genişletilmesi ve konulara bütüncül yaklaşım sergileyen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.
Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...