Telefon: 0 (555) 480 95 62 - Mail: info@hasantosun.com.tr
Kaliteyi Uzakta Aramayın...

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

SONRA İŞ.


Danışmanlık ve Uzmanlık

İş Yasasının 81. maddesi 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, işverenlerin bir işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla yükümlü oldukları belirtilmektedir.


İş Yeri Hekimliği Hizmeti

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfını göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.


İş Güvenliği Hizmetleri

20/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş kanununa göre işveren mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfını göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş kanunu Madde 16 ya göre bütün çalışanların aşağıdaki konuları içeren İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almaları zorunludur.


Patlamadan Korunma Dökumanı

30.04.2013 Tarih ve 28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Gereği patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan iş yerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunludur.


Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade etmektedir.

ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

Çalışan sayınız ve şirketinizin tehlike sınıfına göre ayda kaç saat İşyeri Hekimi, hemşire ve İSG uzmanı çalıştırmanız gerektiğini hesaplayın.

TEHLİKE SINIFI BELİRLEME

Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını faliyet alanı seçerek bulabilirsiniz.

TEKLİF İSTEĞİ

İletişim bilgilerinizi gönderin, en uygun hizmeti vermek için sizi arıyalım…

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...